Sprawozdanie Zarządu Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu z działalności za 2015 rok.

>>> szczegóły plik PDF <<<

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu za 2015  rok.

>>> szczegóły plik PDF <<<

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu, odbyte w pięciu częściach w dniach od 18 do 22 kwietnia 2016 r.

>>> szczegóły plik PDF <<<

Sprawozdanie finansowe za rok 2015.

>>> szczegóły plik PDF <<<

 

 

 

 

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...