Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa proponuje rezygnację z drukowania książeczki opłat czynszowych, wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku). W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat mieszkaniowych, opłat za garaż bądz za lokal użytkowy. Mieszkańcom, którzy złożą podpisane poniższe oświadczenia do administracji lub siedziby Spółdzielni nie będą drukowane książeczki opłat.

Formularz rezygnacji do pobrania  tutaj (dokument PDF)

Zarząd Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Kaliszu informuje, iż stawki za dostawę wody i odprowadzenie ścieków nie uległy zmianie od 01.05.2015 r.

Uchwałą Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.03.2015 r. przedłużone zostały do dnia 31.12.2015 r. obowiązujące dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W związku z powyższym odczyty wodomierzy zostaną dokonane na dzień 30.06.2015 r.

Nowy wymiar opłat za mieszkanie zostanie Państwu dostarczony w lipcu 2015 r.

 

 

Informacja dla osób korzystających
z systemu indywidualnych rozliczeń
kosztów ogrzewania

 

>>> szczegóły plik PDF <<<

 

Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa

ul. Górnośląska 69A, 62-800 Kalisz 

 

Dział Czynszów - Biuro Obsługi Klienta

tel. 62 / 768-96-51; tel. 62 / 768-96-52

e-mail: ksmczynsz@ksmlw.kalisz.pl

Pełna obsługa w zakresie opłat eksploatacyjnych.

Informacje:

  • wymiar opłaty eksploatacyjnej za lokal,
  • płatności,
  • składniki miesięcznych opłat eksploatacyjnych,
  • dodatki mieszkaniowe.

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informacji telefonicznych i e-mailowych dotyczących opłaty eksploatacyjnej udzielamy po podaniu pięciu ostatnich cyfr z konta czynszowego.

 

Dział Windykacji - Biuro Obsługi Klienta

tel. 62 / 768-96-47

e-mail: windykacja@ksmlw.kalisz.pl

Obsługa interesantów zalegających w opłatach za lokal mieszkalny.

Informacja

Stawki za dostawę wody i odprowadzenie ścieków bez zmian

>>> szczegóły plik PDF <<<

 

Zawiadomienie

Zmiana cen sprzedaży energii cieplnej

>>> szczegóły plik PDF <<<

trwa inicjalizacja, prosze czekac...