Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu KSML-W - plik pdf do pobrania

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSML-W za 2019 r. 

Sprawozdanie finansowe KSML-W za 2019 r. 

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozd. fin. 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KSML-W za 2019 r. 

List polustracyjny Krajowego Związku Rewizyjnego SM 

Projekty uchwał - Walne Zgromadzenie 2020 r. 

 

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem, Walne Zgromadzenie w dniach od 24 - 28 lipca 2020 r. odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Członków Spółdzielni zobowiązuje się do zabrania maseczek ochronnych (osoby nie posiadające maseczki nie zostaną wpuszczone na salę obrad).

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą: chorą, przebywającą na kwarantannie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto informujemy, że z uwagi na występujący stan epidemii i konieczność ograniczenia czasu trwania zebrania do niezbędnego minimum, sprawozdania wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Górnośląskiej 69 a i dostępne na stronie internetowej Spółdzielni nie będą odczytywane na zebraniu.

trwa inicjalizacja, prosze czekac...