Rozpoczęła się kolejna edycja "Gimnastyki dla Seniorów". Akcja skierowana jest do osób 60+ zamieszkałych w Kaliszu.

Informujemy, iż Rada Miasta Kalisza przegłosowała uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Od 1 września br. stawka opłat wzrasta do 23,00 zł/os. na miesiąc w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest wyższa i wynosi od 1 września br. 40,00 zł/os.

Zwracamy się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych (śmieci).

Jednocześnie od 1 września br. zmienione zostały zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Będą one odbierane raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta. W związku z powyższym odpady wielkogabarytowe należy wystawiać tylko w wyznaczonym terminie odbioru, o którym poinformujemy mieszkańców w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

                                                                                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni

trwa inicjalizacja, prosze czekac...