Informujemy, iż Rada Miasta Kalisza przegłosowała uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Od 1 września br. stawka opłat wzrasta do 23,00 zł/os. na miesiąc w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest wyższa i wynosi od 1 września br. 40,00 zł/os.

Zwracamy się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych (śmieci).

Jednocześnie od 1 września br. zmienione zostały zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Będą one odbierane raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta. W związku z powyższym odpady wielkogabarytowe należy wystawiać tylko w wyznaczonym terminie odbioru, o którym poinformujemy mieszkańców w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

                                                                                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni

Przypominamy użytkownikom lokali o obowiązku zgłaszania na bieżąco osób zameldowanych oraz osób faktycznie korzystających z lokalu mieszkalnego (wynajem mieszkań, urodzenia, zgony itp.).

W innym przypadku Spółdzielnia będzie dokonywała korekt stanu osobowego wstecz i dochodziła ewentualnych dopłat od osoby za nieczystości stałe i dźwig osobowy.

Nadmieniamy, że nagminny brak zgłoszeń osób zamieszkujących i nieopłacanie za nie kosztów wywozu śmieci i korzystania z windy może skutkować podwyżkami dla wszystkich lokali.

Wszelkie zmiany stanu osobowego należy zgłaszać w administracjach osiedli lub w biurze obsługi klienta przy ul. Górnośląskiej 69 a w Kaliszu.

                                                                                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni

                                      

trwa inicjalizacja, prosze czekac...