Zarząd Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Kaliszu informuje, iż stawki za dostawę wody i odprowadzenie ścieków nie uległy zmianie od 01.05.2015 r.

Uchwałą Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.03.2015 r. przedłużone zostały do dnia 31.12.2015 r. obowiązujące dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W związku z powyższym odczyty wodomierzy zostaną dokonane na dzień 30.06.2015 r.

Nowy wymiar opłat za mieszkanie zostanie Państwu dostarczony w lipcu 2015 r.

 

 

Informacja dla osób korzystających
z systemu indywidualnych rozliczeń
kosztów ogrzewania

 

>>> szczegóły plik PDF <<<

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...