Skład Rady Nadzorczej
Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Kaliszu
kadencja na lata 2018-2021

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Porada Artur
Z-ca Przewodniczącego Dziubek Ireneusz
Sekretarz Rady  Lis Łukasz
Członek Bączkiewicz Piotr
Członek Drzewiecki Mariusz
Członek Figiel Paweł
Członek Jóźwiak-Mościpan Aneta
Członek Kałowski Jerzy
Członek Kamińska Jadwiga
Członek Maciaszek Ewa
Członek Szczepaniak Zbigniew
Członek Wlazły Dorota
Członek Wojtczak Krzysztof

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

pełnionych w siedzibie Spółdzielni przy ul.Górnośląskiej 69A (pokój nr 9) przez członków Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kaliszu

DYŻUR ODWOŁANY !!!

Harmonogram dyżurów.pdf

 

 

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...