Skład Rady Nadzorczej
Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Kaliszu
kadencja na lata 2015-2018

 

Wawrzonowski Aleksander Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bednarek Zdzisław Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Graczyk Ewa Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej
Kiełtyka Jadwiga Członek Prezydium, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Bera Józef Członek Komisji GZMiI
Brzeziński Marek Członek Komisji Samorządowej, Skarg, Wniosków i Odwołań
Jędrzejak Monika Członek Komisji Samorządowej, Skarg, Wniosków i Odwołań
Jędrzejak Zenon Przewodniczący Komisji GZMiI
Juszczak Michał Członek Komisji Samorządowej, Skarg, Wniosków i Odwołań
Jóźwiak-Mościpan Aneta Członek Komisji Samorządowej, Skarg, Wniosków i Odwołań
Kałowski Jerzy Członek Komisji GZMiI
Kamińska Jadwiga Członek Komisji Rewizyjnej
Piotrowski Jan Członek Rady Nadzorczej
Mielczarek Paweł Przewodniczący Komisji Samorządowej, Skarg, Wniosków i Odwołań
Uszycka Małgorzata Członek Komisji Samorządowej, Skarg, Wniosków i Odwołań
Wlazły Dorota Członek Komisji Rewizyjnej
Zarębski Włodzimierz Członek Komisji GZMiI

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

pełnionych w siedzibie Spółdzielni przy ul.Górnośląskiej 69A (pokój nr 9) przez członków Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kaliszu

Harmonogram do pobrania w pliku pdf

 

 

 

 

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...