Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem telefonu:

 62 768 96 27, 62 768 96 28

 

                                                                                                                                                         LOKALE UŻYTKOWE

  

                      1. Górnośląska 45  o powierzchni 115,00 m2 

 

          

 

Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem telefonu

62 768 96 39, 62 768 96 30

trwa inicjalizacja, prosze czekac...