Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kalisza, obowiązująca stawka za odbiór odpadów komunalnych z zachowaniem segregacji wynosi 23 zł od osoby.

Z początkiem bieżącego roku system segregacji odpadów komunalnych został rozszerzony o odpady biodegradowalne. Są to brązowe pojemniki z oznaczeniem BIO, do których można wrzucać odpadki warzywne i owocowe w tym obierki, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę liście i kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia bez mięsa, kości i tłuszczu.

Dla wygody mieszkańców Kalisza został uruchomiony przy ul. Bażanciej 1a, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można nieodpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;                                

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;

- zużyte baterie i akumulatory;

- odzież i tekstylia;

- zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego;

- odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.puk-kalisz.pl/pszok/regulamin.

W okresie od 4 stycznia 2020 r. do 19.grudnia 2020 r. PSZOK będzie czynny w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem

11.04.2020 r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 10.04.2020 r.

2.05.2020 r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 30.04.2020 r.

15.08.2020 r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 14.08.2020 r.

26.12.2020 r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 18 i 19.12.2020 r.

 

W myśl zapisu nowej uchwały nie będą już odbierane odpady budowlane i poremontowe oraz opony, które należy odtąd dostarczać we własnym zakresie do PSZOK-u.

Odpady wielkogabarytowe można wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne w dniu poprzedzającym termin odbioru. Obowiązujące terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych zostaną podane na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych.

Przypominamy także o obowiązku segregowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem odpowiednio oznaczonych pojemników, gdyż zgodnie z uchwałą Rady Miasta, jeżeli obowiązek segregacji odpadów nie zostanie spełniony skutkować to będzie zastosowanie opłaty podwyższonej w wysokości 46 zł od zadeklarowanej osoby.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Osiedle KALINIEC.pdf

Osiedle WIDOK.pdf

Osiedle SERBINÓW.pdf

Osiedle KORCZAK.pdf

Osiedle ASNYKA.pdf

 

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...