Informujemy, iż Rada Miasta Kalisza przegłosowała uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Od 1 września br. stawka opłat wzrasta do 23,00 zł/os. na miesiąc w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest wyższa i wynosi od 1 września br. 40,00 zł/os.

Zwracamy się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych (śmieci).

Jednocześnie od 1 września br. zmienione zostały zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Będą one odbierane raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta. W związku z powyższym odpady wielkogabarytowe należy wystawiać tylko w wyznaczonym terminie odbioru, o którym poinformujemy mieszkańców w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Osiedle KALINIEC.pdf

Osiedle WIDOK.pdf

Osiedle SERBINÓW.pdf

Osiedle KORCZAK.pdf

Osiedle ASNYKA.pdf

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Od dnia 5 października 2019r. - zaczął funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy Kalisza mogą dostarczyć, we własnym zakresie, określone rodzaje odpadów. Odpady będą odbierane nieodpłatnie.

PSZOK - zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Bażanciej 1a – będzie czynny w godzinach od 8.00 do 15.00 w podanych niżej terminach.


Terminy funkcjonowania PSZOK: 5 października, 12 października, 19 października, 26 października, 31 października, 9 listopada, 16 listopada, 23 listopada, 30 listopada, 7 grudnia, 14 grudnia, 19 grudnia, 20 grudnia i 21 grudnia.


Rodzaje odpadów, które można samodzielnie, w ramach uiszczanej już co miesiąc opłaty, dostarczyć do PSZOK:
1.papier;
2.metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3.szkło;
4.meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6.bioodpady;
7.przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;
8.zużyte baterie i akumulatory;
9.odzież i tekstylia;
10.zużyte opony z samochodów o ładowności do 3,5 Mg pochodzące z gospodarstwa domowego;
11.odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.
Odpady muszą być posegregowane. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zostanie poproszona o podanie adresu zamieszkania i okazanie dowodu osobistego. 

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...