OSIEDLE "KALINIEC"

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Nijakowska Ludomira
Z-ca Przewodniczącej Drzewiecki Mariusz
Sekretarz Maciaszek Ewa
Członek Grabowski Włodzimierz
Członek Szwarc Paweł

 

 

OSIELDE "WIDOK"

 

Przewodniczący Rady Osiedla Lis Łukasz
Z-ca Przewodniczącego Kałowski Jerzy
Sekretarz Jóźwiak-Mościpan Aneta
Członek Dobrzańska Agnieszka
Członek Galant Bogusława
Członek Juszczak Krystyna
Członek Mielczarek Marzena

 

 

 OSIEDLE "XXV-LECIA"

 

Przewodniczący Rady Osiedla Kowalska Kamila
Z-ca Przewodniczącego Porada Artur
Sekretarz Frankowska Renata
Członek Głuszkowski Tomasz
Członek Kamińska Jadwiga
Członek Karaś Mirosław
Członek Machowicz Paweł
Członek Piotrowski Jan
Członek Wlazły Dorota

 

 

OSIEDLE "KORCZAK"

 

Przewodniczący Rady Osiedla Dembowy Piotr
Z-ca Przewodniczącego Dziubek Ireneusz
Sekretarz Domagała Dorota
Członek Niewiadomski Bartłomiej

 

 

OSIEDLE "ASNYKA"

 

Przewodniczący Rady Osiedla Wawrzonowski Aleksander
Z-ca Rady Osiedla Jędrzejak Zenon
Sekretarz Borowicz Dorota
Członek Bera Józef
Członek Brzeziński Marek
Członek Figiel Paweł
Członek Jędrzejczak Dariusz
Członek Kiełtyka Jadwiga
Członek Mikołajczyk Gerard
Członek Wolna Anna

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...