DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kaliszu jest złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć udokumentowane oświadczenie do Spółdzielni.
  2. Należność za gospodarowanie odpadami będzie uiszczana przy opłacie za mieszkanie.
  3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości danych wynikających z oświadczenia.

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Osoby posiadające niskie dochody mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Szczegóły uzyskania dodatku mieszkaniowego: >>> TUTAJ <<<

trwa inicjalizacja, prosze czekac...