Wymianę stolarki okiennej i balkonowej reguluje § 35 „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale” Zgodnie z regulaminem użytkownik lokalu może wymienić okna z dofinansowaniem części kosztów przez Spółdzielnię.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie z opłatami za lokal w momencie zgłoszenia konieczności wymiany stolarki oraz w momencie przyznawania dofinansowania.

Przeciętny człowiek na dobę potrzebuje około 30 kg powietrza! Powietrze, w odróżnieniu od wody i pożywienia, jest najsłabiej przez człowieka postrzegane. Być może dlatego, że go nie widać. To jednak od niego przede wszystkim zależy dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Zanieczyszczone powietrze może być bardzo niebezpieczne, gdyż zawarte w powietrzu bakterie, wirusy, roztocza, pleśnie, grzyby oraz toksyny przedostają się do organizmu podczas oddychania i mogą być przyczyną powstawania wielu schorzeń np. bardzo niebezpiecznych alergii, bólu głowy, zmęczenia, senności, drażliwości, przeziębień, bezsenności i całej listy innych dolegliwości. Powietrze w pomieszczeniach jest 8-10 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Dodatkowo 3-osobowa rodzina na dobę wydziela 8-11 l wody, która w postaci pary wodnej przechodzi do powietrza podwyższając jego wilgotność. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i grzybów. W celu usunięcia z mieszkań zanieczyszczonego powietrza niezbędna jest sprawnie działająca wentylacja.

Pliki do pobrania w formacie PDF

 • Wniosek i oświadczenie o założenie konta dostępu do serwisu ePOL
  [ >>> plik PDF <<< ]
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego    
  [ >>>plik PDF  <<< ]
 • Deklaracja gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                  [ >>> plik PDF <<< ]
 • Wniosek o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
  >>> plik PDF <<< ]
 • Zgoda na obciążanie rachunku
  [ >>> plik PDF <<< ]
 • Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego                                                                             [   >>> plik PDF <<< ]
 • Osiwdczenie o rezygnacji z adresu do korespondencji                                                                   [   >>>  plik PDF <<<  ]
 • Informacja dla nowego właściciela                                                                                                    [   >>> plik PDF <<<  ]

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kaliszu jest złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć udokumentowane oświadczenie do Spółdzielni.
 2. Należność za gospodarowanie odpadami będzie uiszczana przy opłacie za mieszkanie.
 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości danych wynikających z oświadczenia.

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Osoby posiadające niskie dochody mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Szczegóły uzyskania dodatku mieszkaniowego: >>> TUTAJ <<<

trwa inicjalizacja, prosze czekac...