Regulamin
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania wysokości opłat za lokale

 

Pełen tekst Regulaminu
>>> PLIK PDF <<<

 

 

Regulamin przetargu
na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokali
odzyskanych przez Spółdzielnię

 

Pełen tekst Regulaminu
>>> PLIK PDF <<<

 

 

Regulamin porządku domowego
i współżycia mieszkańców
w Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu

 

Pełen tekst Regulaminu
>>> PLIK PDF <<<

 

 

Zasady wynikające z regulaminów wewnętrznych Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W  oraz innych przepisów do przetrzegania, których zobowiązany jest (właściciel) użytkownik lokalu 

Pełen tekst 
>>> PLIK PDF <<<

 

 

 

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...