Przeciętny człowiek na dobę potrzebuje około 30 kg powietrza! Powietrze, w odróżnieniu od wody i pożywienia, jest najsłabiej przez człowieka postrzegane. Być może dlatego, że go nie widać. To jednak od niego przede wszystkim zależy dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Zanieczyszczone powietrze może być bardzo niebezpieczne, gdyż zawarte w powietrzu bakterie, wirusy, roztocza, pleśnie, grzyby oraz toksyny przedostają się do organizmu podczas oddychania i mogą być przyczyną powstawania wielu schorzeń np. bardzo niebezpiecznych alergii, bólu głowy, zmęczenia, senności, drażliwości, przeziębień, bezsenności i całej listy innych dolegliwości. Powietrze w pomieszczeniach jest 8-10 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Dodatkowo 3-osobowa rodzina na dobę wydziela 8-11 l wody, która w postaci pary wodnej przechodzi do powietrza podwyższając jego wilgotność. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i grzybów. W celu usunięcia z mieszkań zanieczyszczonego powietrza niezbędna jest sprawnie działająca wentylacja.

 

W budownictwie mieszkalnym stosowany jest system wentylacji grawitacyjnej pośredniej polegającej na tym, że powietrze zewnętrzne dopływające do pomieszczeń o mniejszym zanieczyszczeniu (pokoje) przepływa przez te pomieszczenia wchłaniając zanieczyszczenia i szczeliną pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą przepływa do przedpokoju, a następnie przez kratki w dolnej części drzwi dopływa do łazienki, w-c i kuchni, skąd przez kratki wentylacyjne i kanały kominowe powietrze odprowadzane jest na zewnątrz. Taki kierunek przepływu powietrza przy dopływie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego umożliwia usuwanie zanieczyszczonego powietrza oraz pary wodnej.

Istota pracy wentylacji grawitacyjnej (wentylowanie pomieszczeń) nie może być porównywana z wietrzeniem pomieszczeń. Przewietrzenie pomieszczeń w okresie letnim odbywa się w czasie kilku godzin, w sprzyjających warunkach nawet całą dobę, a w okresie zimowym w czasie o wiele krótszym np. 5 – 10 minut. Wentylacja powinna pracować w sposób ciągły (całą dobę). Zadaniem wentylacji jest ciągła wymiana powietrza w mieszkaniu. Napływające świeże powietrze do pomieszczeń należy ogrzać. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania powietrza wentylacyjnego stanowi około 30% całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Tendencją lokatorów płacących bezpośrednio za ogrzewanie mieszkania jest dążenie do oszczędności kosztów ogrzewania, kosztem wentylacji pomieszczeń poprzez wymianę starej stolarki okiennej na stolarkę nowoczesną - bardzo szczelną. Doprowadza to do powstania w mieszkaniu warunków mikroklimatycznych negatywnie ocenianych przez użytkowników. W takiej sytuacji pojawiają się narzekania na złą jakość i ilość powietrza, zaduch i wilgoć. Skutkiem takich warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach są bóle głowy, senność, zaparowanie szyb, wilgotne ściany a w konsekwencji pojawienie się pleśni. Konsekwencją braku stałego napływu powietrza do mieszkania jest zjawisko tak zwanego odwróconego ciągu w kanale wentylacyjnym, w wyniku którego jeden z kanałów wywiewnych przejmuje rolę kanału nawiewnego powodując wtłaczanie zimnego powietrza (najczęściej do łazienek) i wyziębienie pomieszczenia, a co za tym idzie znaczny wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniu oraz skraplanie się pary wodnej na ścianie. Takie sytuacje bardzo często występują w mieszkaniach ostatnich kondygnacji.

Innym zjawiskiem, o wiele groźniejszym dla zdrowia i życia spowodowanym brakiem napływu powietrza z zewnątrz jest zakłócenie w pracy gazowych podgrzewaczy wody. Do spalania gazu wymagane jest dostarczenie powietrza (około 10m3 na 1 m3 gazu), które urządzenie pobiera z pomieszczenia. W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza następuje niepełne spalanie gazu, w wyniku czego powstaje tlenek węgla – czad, który jest gazem bezwonnym i silnie trującym (zwanym cichym zabójcą). Może także wystąpić zjawisko wcześniej opisane, tak zwanego odwrotnego ciągu, w konsekwencji, którego na mieszkanie mogą wydostać się spaliny, a w najgorszym razie czad. Opisane negatywne zjawiska występujące w działaniu wentylacji grawitacyjnej spowodowane są głównie brakiem stałego napływu powietrza do mieszkań, poprzez montaż szczelnej stolarki okiennej. Wzrokowym miernikiem nieprawidłowości działania wentylacji jest wzrost wilgotności w mieszkaniu, którą możemy zaobserwować na szybach okiennych. Pojawienie się pary wodnej na oknach jest sygnałem, że napływ świeżego powietrza jest za mały. W takich wypadkach należy rozszczelnić okna w celu wprowadzenia większej ilości powietrza do pomieszczenia

W związku z zagrożeniami wynikającymi z montażu szczelnych okien, zostały wprowadzone zmiany w przepisach prawa budowlanego, polegające na tym, że nowo montowane okna muszą być wyposażone w urządzenia nawiewne. Także zasady wymiany okien w Spółdzielni zostały przystosowane do tych przepisów. Ponieważ większość okien zamontowanych w zasobach Spółdzielni nie posiada nawiewników okiennych Spółdzielnia wprowadziła dofinansowanie do montażu tych nawiewników w istniejących oknach w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Opisując szerzej zasady funkcjonowania prawidłowej wentylacji oraz jej zadanie mamy na celu uświadomienie mieszkańcom naszej spółdzielni o skutkach jakie powoduje wymiana okien oraz uszczelnienie mieszkań.

trwa inicjalizacja, prosze czekac...